Focus

Management in Complexity zet zich in om contracten te sluiten die niet alleen aansluiten op de huidige scope, maar ook duidelijkheid bieden indien de scope verandert of er onverwachte zaken plaatsvinden. Daarvoor wordt zowel invulling gegeven aan het inkoopmanagement en contractbeheer bij opdrachtgevers, als aan tender- en contractmanagement bij opdrachtnemers.

Daarnaast geeft Management in Complexity onafhankelijk advies en begeleiding indien er conflicten zijn ontstaan in de uitvoering van een contract. Daarbij heeft het de voorkeur om door beide partijen ingeschakeld te worden om na grondige analyse te komen tot een oplossing die past bij de situatie waaronder het contract is aangegaan. Indien er geen gemeenschappelijke basis is dan kan er ook voor één partij een analyse en advies worden gemaakt bij een specifiek contract of project.